חילוץ הסבר

חילוץ הסבר

הרחקת רכב מהמקום שבו הוא נפגע או יצא מכלל פעולה, והבאתו למצב של גרירה או נסיעה.

חילוץ של רכב היא כל פעולה שמתבצעת או כהכנה לגרירה או להשבת הרכב המחולץ למצב

נסיעה מהמצב שהוא נמצא בו.

חילוץ רכבים יכול להתבצע או ע"י כבל או רצועות או ע"י כננת, משימה זאת חייבת להתבצע ע"י

מחלץ בעל היתר (רישיון גרירה וחילוץ)

ושעבר הכשרה מתאימה לביצוע משימות חילוץ.

יש מגוון מקרים שבהם רכב זקוק לחילוץ

חילוץ רכב מתאונה
חילוץ רכב מתאונה

במידה והרכב היה מעורב בתאונה ונמצא במצב שלא ניתן לגרור אותו לרבות התהפכות על הגג או הצד, רכב זה זקוק לחילוץ ולעתים גם לגרירה.

"<yoastmark

בכל מצב של הפיכת רכב חובה לנעול את בלם היד וידית ההילוכים בהילוך סרק ברכב המחולץ,

וזאת בכדי למנוע דרדור או הנעת הרכב לאחר הפיכתו.

כלי הרכב נמצא בתוך תעלה בסמוך לכביש ולא ניתן לגרור אותו ממיקום זה.

רכב שקע בחולות או שקע בבוץ אז רכב זה זקוק לחילוץ, לעתים הרכב המחולץ ממשיך בנסיעה ולעתים זקוק גם לגרירה.

הרכב נמצא בעליה תלולה מאוד ואינו מסוגל להתקדם בכוחות עצמו פעולה זאת גם מוגדרת כחילוץ.

חילוץ ע"י כננת או כבל

יש מספר דרכים לביצוע עבודות חילוץ לרכב

ע"י כבל או רצועה במשיכה, חילוץ בשימוש של כננת וגלגלות.

חילוץ חייב להתבצע באיטיות וע"י כננת כדי למנוע נזקים.

כתבות נוספות בנושא

חילוץ רכב כננתהתנגדות לחילוץ

חילוצים ע"י כבל או רצועה יתבצע לרוב רק בשטח במקומות להם אין גישה לגרר והרכב הנגרר אינו

מסוגל להתקדם בכוחות עצמו.

חילוץ זה אינו מומלץ וחייב להתבצע ע"י מי שהוסמך לכך בלבד ובמידה ואין כל ברירה אחרת.

חילוץ ע"י כננת וגלגלה (מכפיל כוח) שיתבצעו לרוב כאשר הרכב נמצא במצב שבלתי אפשרי לתת

לו שירותי גרירת רכבים במצב שלו לרבות רכב הפוך.

במצבים להם לרכב אין אפשרות להתקדם בכוחות עצמו וזקוק למשיכה בגלל מגוון סיבות,

לרבות הידרדרות לתעלה או נפילה לבור או בגלל עצם מתחת לכלי הרכב.

במידה והרכב או המשאית ירדו מהכביש לשטח ונתקעו בחולות טובעניים או בבוץ קשה או שלולית עמוקה.

במידה והרכב נמצא בסכנת התהפכות מכל סיבה שהיא בשטח או בכביש לרבות שיפוע צד או זווית תלולה.

חילוץ רכב הסבר

יש מספר יתרונות בחילוץ ע"י כננת והם :

חילוץ עם כננת
חילוץ עם כננת

בחילוץ ע"י כננת ניתן להשתמש בגלגלה וכך לנצל יתרון מכני גדול

כך שגם רכב חילוץ קטן יחסית יכול למשוך רכב גדול ממנו.

בזמן עבודה עם כננת, הכוח המועבר לרכב המחולץ מדויק

המחלץ רואה את הרכב המחולץ כל הזמן ואת התקדמות החילוץ בכל עת.

עבודה עם כננת היא בטוחה יותר ומומלצת, העומס המופעל על הרכבים קטן

יותר.

יש פחות סיכוי לנזקים והפעולות מתבצעות האיטיות תוך פיקוח של המחלץ.

לפני כל תחילת עבודה חילוץ חובה לחשב את ההתנגדות הכללית של החילוץ

למקם את הגרר במקום הנכון ולהשתמש  בציוד המתאים לעומס העבודה שכל פריט אמור לעמוד בו.

וחשוב גם להכשיר דרך לפינוי הרכב המחולץ.

בכל פעולות חילוץ משאיות או רכב חובה להרחיק את הציבור מרחק של הרדיוס של אורך

הכבל שמחוץ לכננת פלוס 25 אחוז מקדם ביטחון.

ולאחר החילוץ חובה לנקות את מקום החילוץ מכל מפגע.

משאית חילוץ
משאית חילוץ