גרירה וחילוץ

גרירה חילוץ

רכב נתקע בצד הכביש
רכב נתקע בצד הכביש

במידה ורכבכם נתקע בצד הכביש חשוב להחנות מה שיותר בצד ימין של הדרך

לסמן את הרכב עם משולש אזהרה ולהתרחק מהרכב מעבר למעבר בטיחות אם ניתן.

חובה לפנות רכב שנתקע בדרך תוך 24 שעות, במקרים מסוימים שהרכב מסכן את התנועה יפנו את הרכב למקום בטוח.

הסבר להגדרה ומה מותר ואסור לבצע.

לביצוע כל פעולה של גרירה וחילוץ של רכב חובה בהיתר, יש מקרים שבהם לא נדרש היתר.

גרירה

גרירה
גרירה

רכב מנועי הנגרר ע"י רכב אחר, בגלל שהוא יצא מכלל פעולה או מכל סיבה

לביצוע משימת גרירת רכבים חובה היתר לגרירה וחילוץ.

בניגוד להובלת רכבים שאינה מחייבת בהיתר

גרירה נשלטת – גרירה של רכב מנועי בשליטה של הרכב הגורר

יש מספר סוגים שונים לגרירה נשלטת.

גרירה בהרמה מלאה – גרירה שכל גלגלי הרכב הנגרר על הרכב הגורר.

"<yoastmark

גרירה בהרמה חלקית – גרירה שסרן אחד של הרכב הנגרר על הרכב הגורר

"<yoastmark

בנוסף יש גרירה במוט חיבור מתאים וחזק באורך של 2.5 מטר.

יש 2 קבוצות גרר

קבוצה א' שמשקל הגרירה הוא בין 850 ק"ג לבין 2500 ק"ג או כפול שלוש במידה והגרירה היא בהרמה חלקית

קבוצה ב' שמשקל שבין 2501 ק"ג ומעלה או כפול ארבע במידה הגרירה היא בהרמה חלקית.

משקל הגרירה המותר רשום ברישיון הרכב הגורר או בנספח שלו,

בכל מקרה לא ניתן לגרור רכב מנועי עם רכב שמשקלו הכולל שלו פחות מ 2200 ק"ג,

אלה אם ניתן היתר ממשרד הרישוי.

גרירה וחילוץ

חילוץ

חילוץ בהגדרה היא כל הפעולות הדרושות לבצע ברכב מנועי כהכנה לביצוע הגרירה

או להחזרת כושר התנועה העצמית של הרכב.

לרבות חילוץ רכבים שהתהפך או חילוץ רכב או שהיה מעורב בתאונה .

לביצוע משימת חילוץ חובה היתר לגרירה וחילוץ.

רכב חילוץ – הוא רכב מנועי המיועד לפי מבנהו לביצוע עבודות חילוץ וגרירה או גרירה נשלטת(העברת רכבים בשליטה של הרכב הגורר על הרכב הנגרר).

רכב חילוץ
רכב חילוץ

לביצוע עבודות חילוץ חובה ברישיון גרירה וחילוץ.

רכב חילוץ ממשקל 2501 ק"ג מותר בהתקנת כננת קדמית לחילוץ,

רק בזמן החילוץ והגרירה רשאי הגורר להפעיל אור מהבהב.

ניתן לקרוא כתבה נוספת חילוץ הסבר

מה אסור לבצע

גרירה

אסור לאדם שאין לו היתר לגרור רכב שהוא לא תקין ויש איסור להשתמש בכננת בפעולה זאת.

מותר לנהג מובילית להוביל רכב תקין בלבד ולהעלות את הרכב הנגרר בנסיעה בלבד.

הובלה של רכב לא תקין מחייבת בהיתר שכן זה משימה שמחייבת מיומנות.

החוק הנ"ל לא נאכף ומרבית הגוררים פועלים נגד החוק יום יום.

חילוץ

אסור לבצע כל חילוץ לרכב אחר בלי היתר, כל פעולה של חיבור כבל מרכב לרכב מוגדרת כחילוץ.

ואין זה משנה אם זה בכביש או בשטח, פקודות ותקנות התעבורה תקפות גם בשטח.

חילוץ שטח אסור ללא היתר

הם תקפות בכל דרך שיש לציבור לעבור בו.

גם בתחום זה אין אכיפה ומרבית המחלצים פועלים כנגד החוק יום יום.

במידה ואתם זקוקים לשירות גרירה או חילוץ חשוב לפנות לחברה שפועלת לפי החוק

עם כל ההיתרים הנדרשים לבצע פעולות כאלו.